• Anasayfa
  • |
  • Azerbaycan/Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Üretici Firmalar Heyeti ile Toplantı ve İkili Görüşmeler, 24 Ekim 2018, İstanbul Hk.

Azerbaycan/Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Üretici Firmalar Heyeti ile Toplantı ve İkili Görüşmeler, 24 Ekim 2018, İstanbul Hk.

​     

İlgi     :Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'in 16.10.2018  tarihli ve  AZE/2018-1321 sayılı yazısı

 

İlgi yazıda, Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi olarak iki ülke arasında çeşitli alanlarda ticari ve ekonomik iş birliğinin çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla değişik sektörler ve alanlara yönelik faaliyetler yapmaya devam edildiği,

2016 yılında yürürlüğe konulan "Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" ile sınır ticaretine ilişkin genel hususların belirlendiği, Nahcivan'dan ithal edilecek ürünlerin belli bir limit dahilinde sınır illerine dağılımı ile ilgili karar alındığı, bu çerçevede Nahcivan'dan yapılacak olan ithalatta gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanmasına geçildiği,

Türkiye'nin Azerbaycan ile buluşma noktası ve sınır kapısı olduğu ve konumu itibariyle stratejik bir öneme sahip Nahcivan'dan Türkiye'ye gelecek üretici ve ihracatçı firmalar heyetinin katılımı ile ekteki taslak program çerçevesinde toplantı ve ikili iş görüşmeleri Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi ve Azerbaycan'da Yatırımları ve İhracatı Teşvik Fonu (Azpromo) iş birliğinde 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da İstanbul CVK Park Bosphorus Otelinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Gıda, şekerleme, reçel, marmelatlar, bitki çayları, maden suları, mermer, mobilya, çimento, metal ve plastik borular, panel radiyatör, elektrik kabloları, plastik preform ve kapaklar, ayakkabı, deri, temizlik malzemeleri alanlarında faaliyet gösteren Nahçıvanlı firmalarla iş birliği yapmayı planlayan Türkiye iş insanlarının katılımının arzu edildiği bildirilmekte olup, söz konusu etkinliğe katılmak isteyen Üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/750/11595  adresli internet sayfasında  bulunan katılım formunu en geç 22 Ekim 2018 Pazartesi gününe kadar eksiksiz doldurmaları istenmektedir.           

 

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.                                                  

                                                                                                            Saygılarımızla,

                                                                                                           Cengiz ÖZKAN

                                                                                                            Genel Sekreter V. 

EK: İlgi Yazı ve Ekleri (5 sayfa)

599_3969_EK_3969.pdf