• Anasayfa
  • |
  • BALAST SUYU RAPORLAMA FORMU HK.

BALAST SUYU RAPORLAMA FORMU HK.

Balast Suyu İle Taşınan Zararlı Sucul Organizmaların Kontrolü ve Yönetimi Projesinin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Limanlarımıza gelen tüm gemilerin IMO’nun A.868 (20) simgeli kararının Ek-1’inde yer alan BSRF ( Balast Suyu Raporlama Formu)’nun doldurulması gerekmekte olduğu ilgi yazı ile belirtilmektedir. Bu nedenle, tüm Liman Başkanlıkları tarafından 9 Ekim 2006 tarihinden itibaren gemilerin Yola Elverişlilik Belgesinin düzenlenmesi esnasında gemi acentelerinden Ek-A’da sunulan Balast Suyu Raporlama Formu’nun talep edileceği, söz konusu form alınmadan Yola Elverişlilik Belgesinin düzenlenmemesi ve gemi acentesi tarafından doldurulan formların Denizcilik Müsteşarlığı’nca veri tabanı oluşturulana kadar Liman Başkanlıklarına gönderilmesi ilgi yazı ile bildirilmiş olup bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: EK-A: Balast Suyu Raporlama Formu (1 syf.) DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği İMEAK DTO Konsey Başkanı - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - GİSBİR TOBB Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - VDAD - Meclis Başkanı ve Vekilleri - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - TÜRKLİM - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Şubeleri