• Anasayfa
  • |
  • BALAST SUYU RAPORLAMA FORMU HK.

BALAST SUYU RAPORLAMA FORMU HK.

Denizcilik Müsteşarlığı’ndan öğrenildiği üzere, Müsteşarlık ile TÜBİTAK arasında yapılan proje kapsamında, daha önce el ile doldurulan, Balast Suyu Raporlama Formlarının, 20 Nisan 2007 itibariyle Acenteler tarafından elektronik ortamda doldurulması öngörülmektedir. Bu maksatla; 1.Denizcilik Müsteşarlığı’ndan yetki belgesi almış veya 15.05.2007 tarihine kadar geçici yetkilendirilmiş tüm acentelerin, 20.04.2007 tarihinden itibaren Balast Suyu Raporlama Formlarını http://lodos.mam.gov.tr/liman/login.asp adresli web sayfasında doldurmaları, 2.Liman Başkanlıkları’nın, doldurulan bu Formları web sayfasında onayladıktan sonra Yola Elverişlilik Belgesi tanzim etmeleri gerektiği bildirilmiştir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -VDAD -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -İlgili Acenteler -İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk