• Anasayfa
  • |
  • Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi Hk.

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi Hk.

​Sayın Üyemiz,

İlgi:  a)  Odamızın 20.06.2017 tarihli ve 2392 sayılı yazısı.

         b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 05.09.2017 tarihli ve 69406 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazımız ile; "Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme" ile ilgili UDHB tarafından klas kuruluşlarına yetki devri yapıldığı, 08.09.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sözleşme'nin uygulanması kapsamında yapılacak belgelendirmelere yönelik başvuruların ivedilikle yapılması gerektiği hususları üyelerimize duyurulmuştu.

Bu defa İlgi (b) yazı ile;

  • Sözleşme kapsamında düzenlenecek olan "Uluslararası Balast Suyu Yönetimi Sertifikası (BWM Certificate)" ile "Onaylı Balast Suyu Yönetim Planı (BWM Plan)" için hala başvuruda bulunmayan gemi donatanı/işletenlerinin mevcut olduğu, başvuruda bulunanlar için ise söz konusu plan onaylarının dolayısıyla Sertifika düzenlenmesinin, Sözleşme'nin yürürlüğe giriş tarihi olan 08.09.2017'ye kadar imkan dahilinde olmayan Türk Bayraklı gemilerin mevcut olduğu,
  • Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 08.10.2012 tarihli ve BWM.2/Circ.40 sayılı sirkülerinde BWM planlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması ile 400 GT üzeri tüm gemilerin sörvey ve belgelendirme işlemlerinin Sözleşme'nin yürürlüğe giriş şartlarının sağlanması ile yürürlüğe giriş tarihi arasındaki 12 aylık sürede tamamlanmasının pratik olmayacağının belirtildiği, bu sorunun çözümüne yönelik olarak BWM planlarının alınmasına müteakip gemi işleticisine hitaplı bir mektubun da birlikte bulundurulması şartı ile sertifikaya "sertifikanın geçerliliğinin Sözleşme'nin yürürlük tarihinden itibaren başlayacağı ve geminin onaysız BWM Plan ile 3 ay süreyle seyir yapabileceğine dair bir not düşülmesi" kararının kabul edildiği,
  • Bu kapsamda, BWM sertifikası için başvuruda bulunmamış olan Türk Bayraklı gemi işleticilerinin, öncelikle hazırladıkları BWM planlarını yetkili klas kuruluşlarına/İstanbul Gemi Sörvey Kurulu'na ivedilikle sunmaları gerektiği,
  • Plan onaylarının yapılmasının/sertifika düzenlenmesinin 08.09.2017 tarihine kadar mümkün olmadığı durumlarda;

           - Sertifikanın 08.09.2017 tarihinden itibaren geçerli olduğu ve mevcut BWM Planların 08.12.2017 tarihine kadar onaylanacağını belirten bir not düşülmesi ile 08 Aralık 2017 tarihine kadar kısa süreli sertifika düzenlenmesi (bu sertifika gemide sörvey yapılmadan ofis ortamında verilebilecektir),

           - Gemi işleticisine hitaplı, BWM planların onay aşamasında olduğunu belirten bir mektubun yayınlanması (bu mektup sertifika beraberinde bulundurulacaktır),

           - BWM planların onaylanmasına müteakip, gemide gerçekleştirilecek başlangıç sörveyine istinaden diğer gerekliliklerin de sağlanması ile tam süreli belge yayınlanması gerektiği,

  • Türk Bayraklı gemilerin belgelendirilmelerinin 08.09.2017 tarihine kadar tamamlanması amacıyla, Sözleşme kapsamında yapılacak belgelendirmelere yönelik başvuruların ivedilikle yapılması gerektiği hususları bildirilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                                       Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                                       Murat TUNCER

                                                                                                                                                       Genel Sekreter

 

EKLER

Ek-1: İlgi (b) Yazı (2 sayfa)

582_3343_0820_001.pdf