• Anasayfa
  • |
  • BALIKÇI GEMILERININ EMNIYETI HAKKINDA YÖNETMELIK

BALIKÇI GEMILERININ EMNIYETI HAKKINDA YÖNETMELIK

Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan “Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelik” 23.02.2006 tarih ve 26089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu yönetmeliğin amacı; balıkçı gemileri için emniyet standartlarını oluşturmak ve balıkçı gemilerinin emniyeti konusunda ulusal uygulamalarla ilgili yetki, görev ve sorumluluklar ile uygulama usul ve esaslarını belirlemektir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Meslek Komite Başkanları -YK Başkan ve Üyeleri -7147 No’lu Meslek Komitesi -YK Yedek Üyeleri -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)