• Anasayfa
  • |
  • Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılmasına Dair Karar

Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılmasına Dair Karar

Sayın Üyemiz;

Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına, Genel Kurulun 04.07.2023 tarihli birleşiminde karar verilmiş olup, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 22 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışılmasına karar verilmiş olup, bu Karar 7.07.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır.  

Söz konusu Karar'a Odamızın web sayfası https://www.denizticaretodasi.org.tr/ Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.         

Bilgilerinize arz/rica ederim.

480_1732_bal_k_l_k_ve_su_r_nleri_sekt_r_nde_ya_anan_sorunlar_n_ara_t_r_lmas_na_dair_karar_hk.pdf