• Anasayfa
  • |
  • Baltık Denizi Girişi (Danimarka Suları) Seyri Hk.

Baltık Denizi Girişi (Danimarka Suları) Seyri Hk.

 

        İlgi     : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 07.09.2018 tarihli ve  66384 sayılı yazısı.

                    İlgi yazıda, 23.10.2007 tarihli ve 263 sayılı IMO sirkülerinde "Amendments to the recommendation on navigation through the entrances to the Baltic Sea" bölümüne atıfta bulunularak Baltık Denizine giriş seyrinde Route T boyunca 11 metre ve üzeri drafta sahip gemilerin "Skagen" den "Gedser" e kadar olan bölümde yoğun trafik ve sığ sulara bağlı olarak karaya oturma ve çatışma riski nedeniyle pilot alarak seyretmelerinin IMO tarafından önerildiği belirtilmektedir.

                   11.60 metre drafta sahip HALİL ŞAHİN isimli geminin 11.04.2018 tarihinde anılan tüm bölgede pilotsuz olarak seyrettiği,  Danimarka Denizcilik İdaresi'nin bu durumu seyir için tehlikeli olarak gördüğü, pilotla seyrin seyir güvenliğini artıracağını düşünmekte ve 11 metre ve üzeri drafta sahip gemilerin anılan seyir süresince pilotaj servislerini kullanmalarını kuvvetle önerdiği bildirilmektedir.

                  İlave olarak, 2009/16/EC Liman Devleti Kontrolü konulu Avrupa Birliği direktifine göre Baltık Denizi girişi boyunca seyirde IMO tavsiyesine uymayan gemilerin son Paris MoU denetimine bakılmaksızın ilave denetime tabi tutulabileceği ve bu durumun gemi sahipleri ile işleticilerine tebliğ edilmesinin istenildiği, bu itibarla anılan IMO tavsiye kararına, hassasiyetle uyulmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.                              

                Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                  

                                                                                               Saygılarımızla,                                                                                                                   

                                                                                               Murat TUNCER

                                                                                               Genel Sekreter  

EK: İlgi Yazı ve Ekleri (17 sayfa)                                                                   

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                      -Meclis Başkanlık Divanı

- Türk Armatörler Birliği                                                        -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                -İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                           -İMEAK DTO Meslek Komite Bşk  

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                               -TAİS        

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- Gemi Sahibi Firmalar

-Tüm Gemi Acentaları

515_3433_EK_3433.pdf