Barge Kiralama İhalesi

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Petrol Ofisi A.Ş.’nin 14.11.2019 tarihli yazısı.

 

İlgi yazı ile, Yurtiçi ikmal kaynaklarından PO’nun talebi üzerine akaryakıt ve madeni yağın PO’nun belirleyeceği müşterilere taşınması, hasarsız ve noksansız teslim edilmesi işinin işbu şartnamede belirtilen periyodlarda deniz yolundan taşınarak karşılanması için hazırlanacak olan PO Tip Zaman Çarteri Barge Mukavelesi şartları dâhilinde, ihtiyaç duyulan kapasite ve sayıda Türk Bayraklı tankerlerin “E-posta ile Teklif Alma Usulü” ile kiralanacağı,

- Bahse konu tankerlerin 400-4000 DWT civarında kapasiteli tankerler olacağı,

- Tekliflerin en geç 22.11.2019 günü saat 13.00’a kadar e-posta ile iletileceği,

- Teknik, İhale ve Ticari konulardaki sorularınızın, ekte iletişim bilgileri yer alan kişilerden temin edilebileceği,

hususları belirtilmektedir.

Konu ihale ilan metni ekte yer almakta olup, ilan metni eklerine ise Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada “Genel”, “Ticari” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                           

İsmet SALİHOĞLU                       

Genel Sekreter                         

Ek: İhale İlan Metni (3 Sayfa)

791_5051_5051_791.pdf 791_5051_ek1_25_sayfa.docx 791_5051_ek2_120_sayfa.docx 791_5051_ek3_1sayfa.docx 791_5051_ek4_1sayfa.pdf 791_5051_ek5_1sayfa.xls 791_5051_ek6_1sayfa.doc 791_5051_ek7_2sayfa.doc 791_5051_ek8_21sayfa.docx 791_5051_ek9_2sayfa.doc