• Anasayfa
  • |
  • Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesine Dair Karar

Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesine Dair Karar

"Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesine Dair Karar (Karar Sayısı 5292)" 12.03.2022 tarih ve 31776 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar, 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketi sonrasında, bu illerdeki geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların kayıplarının telafi edilebilmesi için 2022 yılında ve bir defaya mahsus olmak üzere, söz konusu illerde küçük ölçekli kıyı balıkçılığının desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kararda belirtildiği üzere, söz konusu illerde, geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine;

0-4,99 metre balıkçı gemileri için 1.000 TL,

5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 1.250 TL,

8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 1.350 TL,

10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için 1.450 TL,

gemi başına destekleme ödemesi yapılacaktır.

Bu Kararın, uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkartılacak Tebliğ ile belirlenecektir.

"Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesine Dair Karar (Karar Sayısı 5292)" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

215_1526_bart_n_kastamonu_ve_sinop_illerinde_ya_anan_afetten_zarar_g_ren_k_k_l_ekli_bal_k_lar_n_desteklenmesine_dair_karar.pdf