• Anasayfa
  • |
  • Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesine Dair Tebliğ

Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesine Dair Tebliğ

Sayın Üyemiz,

Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/9)"  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 02.04.2022 tarih ve 31797 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ, 15.03.2022 tarih ve 1526/215 sayılı Sirkülerimiz ile duyurusu yapılan, 11.03.2022 tarihli ve 5292 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesine Dair Kararın" 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış olup, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)'nde kayıtlı ve geçerli bir Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde kayıtlı, 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemisi sahiplerine, 2022 yılında bir defaya mahsus yapılacak desteklemeye ilişkin hususları kapsamaktadır.

Ayrıca, söz konusu Tebliğ'de gerekli şartları sağlayan gemilere boy uzunluğuna göre aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda gemi başına destekleme ödemesi yapılacaktır.

"Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/9)" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

275_1652_bart_n_kastamonu_ve_sinop_illerinde_ya_anan_afetten_zarar_g_ren_k_k_l_ekli_bal_k_lar_n_desteklenmesine_dair_tebli_.pdf