• Anasayfa
  • |
  • Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik

"Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik" Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25.09.2021 tarih ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Yönetmelik, basit konaklama tesislerinin (Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Belgesiz işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile çalışan konaklama tesisleri) belgelendirilmesi ile plaj işletmelerinin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemekte olup, basit konaklama tesislerine ve plaj işletmelerine belge verilmesine, plaj işletmelerinin uymak zorunda oldukları fiziki şartların ve işletmecilik esaslarının belirlenmesine, tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ve tesislerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

"Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik" in tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1013_2614_basit_konaklama_tesisleri_ile_plaj_i_letmelerinin_belgelendirilmesine_ili_kin_y_netmelik.pdf