• Anasayfa
  • |
  • Bayrak Devleti Denetim Uygulamaları

Bayrak Devleti Denetim Uygulamaları

Sayın Üyemiz,

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 21.07.2020 tarihli ve 39116 sayılı yazısında Bayrak Devleti Denetimlerine ilişkin talimatlara yer verilmiştir.

 

Bu kapsamda, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile birçok ülkenin kısıtlama tedbirleri almak zorunda kaldığı ve rutin olan bazı uygulamalarda ertelemeye veya bu uygulamaların iptaline gidildiği, denizcilik sektörü açısından gerek gemilerin sörvey ve belgelendirme işlemleri gerekse de bayrak ve liman devleti kontrollerinin alınan kısıtlama tedbirleri nedeni ile ertelendiği ya da periyotlarında yeniden düzenlemeye gidildiği belirtilmektedir.

 

İdare tarafından alınan tedbirler kapsamında bayrak devleti kontrolü (ön sörvey) periyotlarının 2 (iki) ve 4 (dört) ay olarak revize edildiği ayrıca ülkemiz limanlarında gerçekleştirilen liman devleti denetimlerinin (PSC) de bu tedbirler kapsamında yeniden düzenlendiği ifade edilmektedir.

 

Ülkelerin, Covid-19 salgını sonrası normalleşme süreçlerinde denizcilik sektöründeki birçok kısıtlamaya yavaş yavaş son verdiği, bayrak ve liman devleti denetimlerine yeniden başlanıldığı, özellikle liman devleti denetimlerinde bazı gemilerin Covid-19 salgını nedeni ile meydana gelen kısıtlama sürecinde teçhizat, ekipman, yedek parça ve servis hizmetlerine erişiminde yaşadıkları sıkıntılar sonrasında rutin bakım, onarım ve kontrollerinde aksamalar olduğunun görüldüğü ifade edilmiştir.

 

Pandemi sürecinde gemilerin daha az denetleniyor olması sebebiyle bazı gemilerce bakım, onarım ve kontrollerde ihmalkar davranıldığı ve bu nedenle gemi ekipman, teçhizat ve sistemlerine yönelik yapılan denetimlerde ciddi eksiklikler tespit edildiği, özellikle Paris MoU üye ülke limanlarında gerek son zamanlarda ülkemizin kendi çıkar ve egemenlik haklarını gözeten haklı tutum ve uygulamaları gerekse de Covid-19 sonrası yaşanan normalleşme sürecinde gemilerin denetim ve kontrollerine ağırlık verilmesi nedeni ile bu limanlarda Türk Bayraklı gemilere yapılan liman devleti denetimlerinde artış yaşandığı belirtilmektedir.

 

Bu itibarla ülke olarak 2019 yılında gerçekleştirilmiş başarının sürdürülebilmesi ve daha da geliştirilebilmesi amacıyla Türk Bayraklı gemilerimizin liman devleti denetimlerinde sorun yaşamamaları için donatanlar tarafından gemiye tüm ekipman ve yedek parça desteğinin verilmesinin, mümkün olduğu ölçüde iç kontrollerin yapılmasının, gemi personelince tüm bakım, onarım ve kontrollerin düzenli şekilde yerine getirilmesinin, İdarenin daha önce yayımlamış olduğu talimatlara uyulmasının, tüm liman devleti denetimlerinde İdare tarafından ülke bazlı olarak görevlendirilen (https://denizcilik.uab.gov.tr/paris-mou-denetimleri adresinde yayımlanan) personelle iletişim halinde olunmasının önem arz ettiği belirtilmekte olup, limanlarımızdan kalkış öncesinde gemilere ulaştırılması gereken Kaptan Mektubunun güncel hali Ek-2'de sunulmaktadır.

 

Bilgilerinize ve gereğine arz/rica ederim

 

845_2028_bayrak_devleti_denetim_uygulamalar_.pdf