• Anasayfa
  • |
  • Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

"Bartın İli, Amasra İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Amasra Doğal Sit Alanı, İstanbul İli, Adalar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sedef Adası Etabı Doğal Sit Alanı ile Kaşık Adası Etabı Doğal Sit Alanlarının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Kararlar" 01.10.2021 tarih ve 31615 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararlara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

1029_2649_baz_alanlar_n_kesin_korunacak_hassas_alan_ilan_edilmesi.pdf