• Anasayfa
  • |
  • Bazı Turizm Bölgesi ve Turizm Merkezleri Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi

Bazı Turizm Bölgesi ve Turizm Merkezleri Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi

"Ekli Listede İsimleri Belirtilen Turizm Bölgesi ve Turizm Merkezlerinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6039)" 15.09.2022 tarih ve 31954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar ile deniz turizmini ilgilendiren bölgelerden, Antalya Alanya İncekum ile Yalova Armutlu Termal Turizm Merkezlerinin sınırlarının Ek'te yer alan krokilerde gösterildiği şekilde yeniden belirlenmesine, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Söz konusu Karara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

660_2825_baz_turizm_b_lgesi_ve_turizm_merkezleri_s_n_rlar_n_n_yeniden_belirlenmesi.pdf