• Anasayfa
  • |
  • Boğazlardan Geçen Gemiler - SP-1 Veri Girişleri

Boğazlardan Geçen Gemiler - SP-1 Veri Girişleri

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan 28.12.2021 tarih ve 85411 sayılı yazıda özetle ;

Türk Boğazları'nın deniz emniyetinin tesisinin, bölgedeki deniz ticaretinin idamesi bakımından önem arz ettiği, bu sebeple, Türk Boğazları'ndan geçen gemilerin taşıdıkları yükün miktarı ve niteliğine ilişkin verilerin kesin ve doğru olmasının Türk Boğazları'na ilişkin planlamalara, projeksiyonlara ve deniz trafiğine ilişkin düzenlemelere esas teşkil ettiği,

Boğazlarımızdan geçiş yapmak için verilen Sefer Planı-1 (SP-1) raporlarının 15 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS) üzerinden yapıldığı,Bu kapsamda, limanlarımıza gelen gemilerin Liman Çıkış Belgesi başvurusunda uygulanan şekilde SP-1 başvurularında da öncelikle gemi üzerinde bulunan bütün yüklerin "yük bilgileri" kısmına girilmesi, gemi üzerinde tehlikeli yük bulunması durumunda ise tehlikeli yüklerle ilgili bilgilerin ilgili uluslararası standarda uygun olarak (MARPOL, IMDG, IBC, IGC ve IMSBC Kod gibi) ayrıca "tehlikeli yük bilgileri" kısmına girilmesi gerektiği hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği,

Ancak halen bazı acenteler tarafından veri girişi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmediği, gemi her iki Boğazımızı geçecek iken sadece tek bir Boğazın seçildiği veya gemi tek bir Boğazı geçecek iken iki Boğazın birden seçildiği, yine söz konusu sisteme girilen tehlikeli yük verilerinin bir kısmının sadece "tehlikeli yük bilgileri" kısmına girilip "yük bilgileri" kısmına girilmediği, ayrıca tehlikeli yükün hangi uluslararası sözleşme/kod kapsamında olduğuna ilişkin seçimlerin de hatalı yapıldığının tespit edildiği, bu kapsamda, Türk Boğazlarından geçen gemilerin SP-1 Veri Girişlerinde dikkat edilmesi gereken hususların yeniden vurgulanması gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda,Türk Boğazlarından geçen gemilerin SP-1 Veri Girişlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar;

a) Gemi her iki Boğazı geçecek ise, geçiş sırasına göre "İstanbul>Çanakkale" veya "Çanakkale>İstanbul" seçeneklerinden birinin; gemi sadece tek bir Boğazı geçecek ise buna ilişkin seçimin yapılması (Örneğin gemi Bandırma'dan kalkıp Mersin'e gidecek ise bu geçiş için "İstanbul>Çanakkale" veya "Çanakkale>İstanbul" değil, sadece "Çanakkale"nin seçilmesi gerekmektedir. Gemi Ukrayna'nın bir limanından Portekiz'in bir limanına gidecek ise, bu gemi her iki Boğazı da geçeceğinden "İstanbul>Çanakkale"nin seçilmesi gerekmektedir.)

b) Gemide bulunan toplam yük miktarının, ölçü birimi de doğru olacak bir şekilde öncelikle "Yük Bilgileri" kısmına girilmesi, gemi üzerinde tehlikeli yük bulunması durumunda ise tehlikeli yük ile ilgili bilgilerin ölçü birimi bilgileri de doğru olacak şekilde "Tehlikeli Yük Bilgileri" kısmına girilmesi (Örneğin, gemide toplam 60.000 Metrik Ton ham petrol yükü varsa, bu yükün öncelikle "Yük Bilgileri" kısmına girilmesi gerekmektedir. Devamında ise bu yükün tehlikeli yük olması sebebiyle aynı verilerin "Tehlikeli Yük Bilgileri" kısmına da doğru seçimler yapılarak girilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, tehlikeli yük olan bir gemide "Yük Bilgileri" kısmı boş bırakılmamalıdır.)

c) Tehlikeli yük bilgileri girilirken, yükün hangi uluslararası sözleşme / kod kapsamında olduğuna ilişkin seçimin de doğru bir şekilde yapılması (Örneğin 60.000 Metrik Ton ham petrol yükü bilgisi girilecekse bunun için "IMDG Kod"un değil, "Petrol ve Petrol Türevleri"nin seçilerek yapılması gerekmektedir.)

ç) Özellikle konteyner ve ro-ro yüklerinde Yük Bilgileri ve/veya Tehlikeli Yük Bilgileri kısmına veri girişi yapılırken sadece konteyner veya araç adedi değil, toplam yük miktarının metrik ton cinsinden de belirtilmesi (Örneğin, verinin sadece 264 adet araç şeklinde girilmesi değil, 264 adet araç verisinin ilgili sekmeye, 6183 Metrik Ton verisinin de ilgili sekmeye girilmesi gerekmektedir. Yine, gemide 230.000 kilogram paketlenmiş tehlikeli yük olması durumunda, buna ilişkin veri girişinin, ilgili sekmeye kilogram şeklinde 230.000 verisinin girilmesiyle birlikte ilgili diğer sekmeye ise bu yükün kaç konteyner/dorse ile taşındığı bilgisinin adet olarak girilmesi (Örneğin 11 adet) gerekmektedir.)

şeklinde olup, Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS) üzerinden verilen SP-1 raporlarına ilişkin verilerin yukarıda örneklendirilen konulara titizlikle uyularak ve mutlak surette doğru olarak girilmesi istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

1319_3398_bo_azlardan_ge_en_gemiler_sp_1_veri_giri_leri_1_.pdf