• Anasayfa
  • |
  • Bulgaristan Vize Uygulamaları

Bulgaristan Vize Uygulamaları

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 23.06.2023 tarihli Ek'te sunulan yazıda; 

Bulgaristan Bakanlar Kurulu'nun 12 Nisan 2023 tarihli Kararı kapsamında ülkenin vize rejiminde yapılan değişiklikle, Bulgaristan "C" tipi transit veya giriş vizesine gerek olmaksızın Bulgaristan'a giriş yapabilmek veya ülkeden transit geçebilmek için, Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir ülkeye girişte bir kez kullanılmış iki veya müteaddit girişli Schengen vizesi hamili olunması gerekliliğinin kabul edildiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, Türkiye ve Bulgaristan arasında 2007 yılında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 10 Mart 1993 tarihinde Akdedilen Vize Anlaşması'nın Tadiline İlişkin Anlaşma"nın ikinci maddesi uyarınca ülkemiz vatandaşlarının girişlerinde yapılan işlemler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_bulgaristan_vize_uygulamalar_hk.pdf