BUNKER 2001 KONVANSIYONU

IMO tarafından 23 Mart 2001 tarihinde kabul edilen “2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme (BUNKER 2001 Sözleşmesi)” sine 23 ülkenin taraf olduğu ve 21 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe gireceği İlgi (b) yazı ile üyelerimize bildirilmiştir. Bahse konu tarihten sonra Sözleşmeye taraf ülkelerin; limanlarına gelen 1000 GT üzeri tüm gemilerden bu sertifikayı isteyecekleri bu sebeple sözleşmeye taraf olmayan ülkelerin sicillerine kayıtlı gemilerin, Sözleşmeye taraf ülkelerin ilgili otoritelerinden sertifika edindikten sonra taraf ülke limanlarında ticari faaliyette bulunabilecekleri ancak üyelerimizin 21 Kasım 2008 Bunker 2001 Sertifikasına sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir. Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) Odamıza gönderilen İlgi (a) yazıda ise; Bunker Sözleşmesi’ne taraf olan 23 Ülkeye; Cook Adaları, Bahamalar, Sierra Leone ve Birleşik Krallıklara sahip olan Man Adaları eklenmiş olup taraf ülke sayısı 26’ya ulaşmıştır. Hukuk Komitesinin üyeleri (08)25 ve 01.09.2008 tarihli bildirisinde, Bunker Konvansiyonu’na taraf ülkelerin, karasuları dahilindeki limanlara gelen veya limanlardan ayrılan ve yine karasuları içindeki offshore tesislerine gelen veya ayrılan taraf olmayan ülke siciline kayıtlı gemilere sertifika vereceği konusunda fikir birliğine varılmış ve tüm taraf ülkelere sirküle edildiği ifade edilmektedir. Bilginizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -YK Başkan ve Üyeleri -Türk Armatörler Birliği -YK Yedek Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. -İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği -İMEAK DTO Şube ve Temsil. -TÜRKLİM -GİSBİR -GESAD -RODER -UND -GEMTAC -Koster Armatörleri Derneği -S/S İst.Ana.Yakası Kum Üre.ve Paz.Mot.Taş.Koop. -Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği -SS.Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş.Koop.ve Paz.Mot.Taş.Koop. -ZEYPORT -Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği -İTÜ Den.Fakültesi Mezunları Derneği