• Anasayfa
  • |
  • Çandarlı Limanı İhale Süreçleri

Çandarlı Limanı İhale Süreçleri


Sayın Üyemiz,

İLGİ: a) 25.04.2016 tarih ve 38591462/1748 sayılı yazımız.
b) UDHB Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 30.05.2016 tarih ve 39403 sayılı yazısı.

UDHB’na gönderilen İlgi (a) yazımız ile; Çandarlı Limanı’nın ihale süreci ve ihaleye katılacak firmaların izlemesi gereken yol hakkında üyelerimize duyurulmak üzere bilgi talep edilmiştir.

Konuyla ilgili UDHB Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden alınan İlgi (b) cevabi yazıda;

- Bakanlıklarınca, İzmir’in kuzeyinde Çandarlı Körfezi’nde 4 milyon TEU/yıl kapasiteye sahip ana liman (Hub-Port) olarak hizmet verecek Çandarlı (Kuzey Ege) Limanının gerçekleştirilmesinin planlandığı,

- Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı Projesi için ÇED olumlu belgesi alındığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarının da, mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 07.03.2008 ve 08.02.2010 tarihli onayları ile tamamlandığı,

- Yapılan çalışmalar sonucunda, Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı Projesi kapsamındaki dalgakıran inşaatının kamu eliyle, terminaller ve tüm üstyapının ise Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

- Genel bütçe kaynaklarıyla limanın, 480 metrelik taş dolgu dalgakıran ve 1020 metrelik kazıklı dalgakıran olmak üzere toplam 1500 metre uzunluğundaki dalgakıran inşaatının tamamlandığı,

- Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı Terminal İnşaatı işinin, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle gerçekleştirilmesine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı alınmış olup söz konusu YİD modeliyle ihalenin 05.11.2013 tarihinde yapıldığı, ancak söz konusu ihalede teklif gelmediğinden ihalenin iptal edildiği,

-Yap-İşlet-Devret modeliyle limanın onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çerçevesinde;
a) - 18 metre derinliğinde 2000 metre uzunluğundaki rıhtım inşaatı,
b) Geri saha dolgusu ve düzenlemesi,
c) Deniz dibi tarama faaliyetleri,
d) Üst yapıların inşaatı,
e) Ekipman ve teçhizat temininin gerçekleştirilmesinin planlandığı,             
 
- Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı Terminal İnşaatı işinin, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yeniden ihale edilmesinin planlanmakta olduğu, projeyi cazip hale getirmek için limanın aşamalı olarak hayata geçirilmesi ve ihale şartlarında iyileştirmeler yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği,

- Diğer taraftan, Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı Terminal İnşaatı işinin, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihalesi ile ilgili süreç ve ihaleye katılıp yatırım yapmak isteyen firmaların izlemeleri gereken yolun (başvurulacak yer, istenecek evraklar vb.), ihaleden önce mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak olan ihale duyurularında ve istekli olabilecek firmaların Kurumlarından temin edebileceği ihale dosyasında ayrıntıları ile yer alacağı,

hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz 
                                                                                                                               Saygılarımızla


 
                                                                                                                               İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                               Genel Sekreter V.

  EK: İlgi (b) Yazı Örneği (2 Sayfa) 

                                                                                                                                                                  DAĞITIM
GEREĞİ                                                                                 BİLGİ
- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                   - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                      - İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                              - Meclis Üyeleri
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular
Üretim ve Pazarlama Kooperatifi
- UND
- TÜRKLİM
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
- Gemi Brokerleri Derneği
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- ZEYPORT
- GEMTAC
- SULİM
- KOSDER
- ROFED
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- Tüm Meslek Gruplarına

440_2329_EK.pdf