• Anasayfa
  • |
  • ÇED YÖNETMELIK TASLAĞI HK.

ÇED YÖNETMELIK TASLAĞI HK.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından AB uyum süreci içinde, Türkiye’de uygulanması için hazırlanmış 16.12.2003 tarihli ve 25218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ancak, daha etkin ve verimli çalışmalar yapılabilmesi için revize çalışmaları başlatılmış olan ve İlgi ekinde gönderilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)”ne ilişkin Yönetmelik Taslağı hakkındaki olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 08 Mart 2007 tarihine kadar Odamıza gönderilmesi hususunu arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek-A: ÇED Yönetmelik Taslağı(23 syf.) DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - GİSBİR TOBB Denizcilik Sektörü Meclisi Bşk. - VDAD - Meclis Başkanı ve Vekilleri - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - TÜRKLİM - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Şubeleri

58_1045_Ek.pdf