• Anasayfa
  • |
  • ÇEVRE DENETIMI YÖNETMELIĞI HK.

ÇEVRE DENETIMI YÖNETMELIĞI HK.

Sayın Üyelerimiz; İlgi: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nin 12/08/2002 tarih ve 26813 sayılı yazısı, TOBB’dan alınan ilgi yazıda T.C Çevre Bakanlığı’nın 08/08/2002 tarih ve 12109 sayılı yazısına dayanarak aşağıdaki bilgiler verilmektedir.   Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 24/07/2002 tarihli ve 24825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Adı geçen Yönetmeliğin 3’ncü maddesi ile Çevre Denetimi Yönetmeliğinin eki (Ek 1) değiştirilmiş olup, Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1’nci maddesine göre; “bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar Faaliyet-Tesis Bilgi Formlarını Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirmiş olan kuruluş ve işletmelerin Faaliyet-Tesis Bilgi Formunun “Genel Bilgiler” bölümünü yeniden doldurup gönderme yükümlülükleri bulunmamaktadır.”   Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1’nci ve 2’nci maddeleri ile Çevre Denetimi Yönetmeliğinin sırasıyla 9’ncu maddesinin birinci fıkrası ve Geçici 2’nci maddesinde yapılan değişikliklere göre; Ek 1’de yer alan Faaliyet-Tesis Bilgi Formunun, iki nüsha olarak düzenlenecek “Genel Bilgiler” bölümünün bir nüshası tesiste bulundurulacak diğer nüshası, bu Yönetmeliğin 5’nci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen kuruluş ve işletmeler tarafından, bulundukları il Valiliklerinden veya Sanayi ve Ticaret Odalarından, işletme ruhsatının alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde temin edildikten sonra kırkbeş gün içinde ve bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte faaliyette bulunan kuruluş ve işletmeler tarafından ise, 30/11/2002 tarihine kadar Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilecektir.Yine aynı maddelere göre; “Faaliyet-Tesis Bilgi Formlarının diğer bölümleri kuruluş ve işletmeler tarafından doldurularak denetimler sırasında denetim görevlileri tarafından incelenmek üzere hazır bulundurulacaktır.” Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter