• Anasayfa
  • |
  • Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2022/1)" 30.12.2021 tarihli ve 31705 (2.mükerer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) uyarınca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 olarak tespit ve ilan edilmiş ve  2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezalarının, 01.01.2022 tarihinden itibaren Ek'te sunulan Tebliğ ile uygulanacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

1340_3422__evre_kanunu_uyar_nca_verilecek_idari_para_cezalar_na_ili_kin_tebli_.pdf