• Anasayfa
  • |
  • Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik Hk.

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik Hk.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik” 30.07.2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik, 21.11.2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca çalışacak çevre görevlilerinin, çevre mühendislerinin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının taşıması gereken şartları, mükellefiyetleri, çalışma usul ve esasları, yeterlik belgesi başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi, yeterlik belgelerinin verilmesi, denetlenmesi, askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsamaktadır.

     Bilgilerinizi arz/rica ederiz.  

                                                                                                                                                                                                                     Saygılarımızla,

 

 

 

 İsmet SALİHOĞLU

 Genel Sekreter           

           

 

                                                                                                            

Ek:

Yönetmelik ve Ek’i (11 syf.)

 

513_2824_4983_001.pdf