• Anasayfa
  • |
  • Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

Sayın Üyemiz,             

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 28.06.2022 tarih ve 6636 sayılı yazıda;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan değişikliğin yönetmeliğe uygulanması, mevcut uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilerek, eksikliklerin tamamlanması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Ek-1’de yer alan Taslak Yönetmelik ve Ek-2’de yer alan Karşılaştırma Cetveli göz önünde bulundurularak, görüş ve önerilerinizin, Ek-3’te sunulan “Görüş Bildirme Formu”na doldurularak 06.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

498_2328_2328_498.pdf