• Anasayfa
  • |
  • Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar Hk.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar Hk.

Cumhurbaşkanı Kararı olarak hazırlanan Karar Eki (Karar Sayısı: 23.10.2018/191) aşağıdaki şekilde olup 24.10.2018 tarihli ve 30575 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

1. 08.07.2013 tarihli ve 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.

2. Bu Kararın, yürürlük tarihinden önce gerekli belgeleri ibraz etmiş ancak henüz ödeme aşaması gelmemiş destek unsurlarına ilişkin olarak yürütülecek iş ve işlemler ile ödemeler yürürlükten kaldırılan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılmaya devam edilecektir.

3. Bu Karar, 31 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

4. Bu karar hükümlerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yürütür."

Bilginize arz ve rica ederiz.

                                         Saygılarımızla,

                                         Cengiz ÖZKAN

                                         Genel Sekreter V.

623_4171_1723_001.pdf