• Anasayfa
  • |
  • Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun Mürettebatın Uyması Gereken COVID-19 Önlemlerine İlişkin Resmi Yazısı Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun Mürettebatın Uyması Gereken COVID-19 Önlemlerine İlişkin Resmi Yazısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından İMEAK Deniz Ticaret Odası'na gönderilen 21.10.2020 tarihli Ek'te sunulan resmi yazıda, uluslararası sefer yapan gemilerdeki mürettebatın COVID-19 sebebiyle Çin Halk Cumhuriyeti limanlarına girişlerinde uymaları gerekli hususları içeren duyurunun paylaşıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu duyurunun uluslararası sefer yapan gemilerde görevli mürettebatın sağlığını korumak ve COVID-19'un bu mürettebat aracılığıyla sınırlar arası yayılmasını önlemek amacıyla Sınır Sağlık ve Karantina Yasası, Acil Müdahale Yasası ve Çin Halk Cumhuriyeti Deniz Trafik Güvenliği Yasası dahil yasa ve yönetmelikler uyarınca düzenlendiği belirtilmektedir.

Çin'e gitmek üzere sefere çıkmış tüm gemiler için mürettebat değişikliği bir önceki limanda veya yerde gerçekleşirse veya Çin'deki limana varmadan 14 gün içinde gerçekleşirse, sefere katılan mürettebatın gemiye binmeden 3 gün içerisinde COVID-19 nükleik asit testini yaptırması ve COVID19 negatif sonucunu gösteren belgeyi yanında bulundurması gerektiği ifade edilmekte, testin yurtdışındaki Çin Elçilikleri veya Konsoloslukları tarafından belirlenen veya tanınan kurumlarda yaptırılacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bir önceki limanda veya yerde veya Çin'deki limana varmadan 14 gün önce gemiye binen mürettebatın COVID-19 negatif sonuç belgesinin kopyası istenildiği ifade edilmekte olup, gemi, gemi şirketi veya gemi temsilciliği vasıtasıyla Çin'de ilk varılan limanda giriş işlemleri yapılırken sunulması gerektiği belirtilmektedir.

Bahse konu duyurunun veya Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerinin herhangi bir şekilde ihlalinin, geminin Çin'e varışını, ayrılışını veya kargo işlemlerini engelleyebileceği belirtilmekte olup, gerekli hallerde yasalara göre idari yasal işlem yapılabileceği ifade edilmektedir.

Gemiye bir önceki liman veya yerden veya Çin'deki limana varışlarından önceki 14 gün içinde binen mürettebat, COVID-19 test sonucu veya teyit edilmiş negatif test sonucu taşımıyorsa veya COVID-19'un yayılmasına sebep olur veya Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu tür riskler oluşturursa yasalar uyarınca cezai sorumluluğa tabii olacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1186_2838__in_halk_cumhuriyeti_istanbul_ba_konsoloslu_u_nun_m_rettebat_n_uymas_gereken_cov_d.pdf