• Anasayfa
  • |
  • Çin Limanlarında Kıyıdan Enerji Temini Hk.

Çin Limanlarında Kıyıdan Enerji Temini Hk.

İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping - ICS)’nın 22.07.2019 tarihli ve MC(19)65 sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,

Çin Limanlarında Kıyıdan Enerji Temini hakkında ICS tarafından gönderilen ilgi yazıda;

Çin Hükümeti’nin, limanlarındaki kıyıdan enerji kullanımı hakkında yeni düzenlemeleri hayata geçirdiği; 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren, kıyıdan enerji almak için gerekli sistem ve ekipmanlarla donatılmış tankerler hariç, herhangi bir gemi, rıhtımdayken, limanlarda uygulanacak gereklilikler aşağıdadır;

  • Rıhtımın, gemide kullanılan sistemle uyumlu bir kıyı enerji kaynağı sistemine sahip olması;
  • Limanın, Çin hükümeti tarafından belirlenen bir Emisyon Kontrol Alanı (Emission Control Area-ECA) içinde bulunması;
  • Geminin, 3 saatten fazla bir süre boyunca rıhtımda olması;

Akü veya sıfır emisyonlu enerji kaynağı gibi eşdeğer sistemleri/önlemleri kullanan gemilerin düzenlemelerden muaf olduğu; gemilerin, Çin’deki rıhtımların kıyı enerji kaynağına sahip olup olmadığını öğrenmek,  bu tür sistemlerin teknik detayları (yerleşik sistemlerle uyumlu olup olmadıklarını belirlemek amacıyla) ve temin edilen enerjinin ödeme düzenlemesi için yerel liman acenteleri ile irtibat kurmaları gerektiği bildirilmiştir. 

İlgi yazı Ek-1’de sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.         

 

Saygılarımızla,

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı (1 syf.)

491_2720_4905_001.pdf