• Anasayfa
  • |
  • CLC-92 ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI

CLC-92 ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI

İLGİ: Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2003 Tarih ve B.02.1.DNM.0.11.01.01.110-01/0565 Sayılı Yazısı. İlgi yazı ile; Denizcilik Müsteşarlığı’nca , CLC-92 Uluslararası Sözleşmesi ile ilgili uygulamaya yönelik olarak hazırlanan “Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme 1992 (CLC-92) Sertifikasının Düzenlenmesine Yönelik Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönerge”  Makamlarının 27.03.2003 tarih ve 485 sayı ile onaylanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Sözkonusu Yönerge ve konu ile ilgili olarak hazırlanan Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından bastırılan Sertifika örneği WEB Sayfamızdan temin edilebilir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Yrd.