• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında Moskova'da Alınan Tedbirler Hk.

COVID-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında Moskova'da Alınan Tedbirler Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 02.07.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Rusya Federasyonu'nda COVID-19 pandemisinin üçüncü dalga sürecinde 28 Haziran 2021 tarihinde günlük vaka sayısında 20.616 seviyesine ulaşıldığı, Moskova şehrinde ise özellikle Haziran ayının ortalarına doğru 9 bin seviyesinin aşılmasını müteakip muhtelif karantina tedbirlerinin tekrar uygulanmaya başlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Moskova'da COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında; 28 Haziran 2021 tarihinden itibaren kafe ve restoranlara sadece aşılanmış, son 6 ayda hastalığı geçirmiş veya son 3 günde yapılan PCR testi negatif çıkanların alınması yönünde bir düzenlemeye gidildiği belirtilmiştir. (Girişlerde QR kod talep edilmektedir.)

Söz konusu uygulamanın, kafe ve restoranların veranda benzeri dış bölümleri için 12 Temmuz'da yürürlüğe konulmasının öngörüldüğü belirtilmekte olup, otellerde ikamet edenlerin de otel yerleşkesindeki mevcut restoran ve kafelerde (dışarıdan girişlere yönelik kısıtlama mevcut değilse) yine 'QR' kod uygulamasına tabi tutulduğu, karantina tedbirinin Moskova'da (turistler de dahil olmak üzere) titizlikle uygulanmakta olduğu ve 'QR' kod teminine yönelik ilgili resmi internet sunucusunda ise üçüncü ülke vatandaşlarına (Rusya'da çalışma iznine sahip olanlar hariç) matuf bir hizmet verilmediğinin müşahede edildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

739_2012_cov_d_19_pandemisiyle_m_cadele_kapsam_nda_moskova_da_al_nan_tedbirler_hk.pdf