• Anasayfa
  • |
  • Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik (Kararname Numarası:79)

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik (Kararname Numarası:79)

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası : 79)  07.07.2021 tarih ve 31534 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklik ile;  

1. Ticaret Bakanlığı görev ve yetkilerinin düzenlendiği 441. Maddenin (c) bendi

"(c) Uluslararası Hizmet Ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesini ve desteklenmesini sağlamak, bu alana yönelik küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yapmak ve yurtdışı müteahhitlik dahil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin politikaların uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli her türlü tedbiri almak,"

şeklinde değiştirilmiştir.

2. Ticaret Bakanlığı'nın hizmet birimleri yeniden düzenlenerek ;

- "Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü"nün adı "Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü" olarak,

- "Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü"nün adı "Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü" olarak,

- "Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü"nün adı "Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

- Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile  Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kapatılarak yerine "Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü" ve "Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü" adı altında iki yeni Genel Müdürlük kurulmuştur.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

735_2000_cumhurba_kanl_te_kilat_hakk_nda_cumhurba_kanl_kararnamesinde_de_i_iklik_.pdf