• Anasayfa
  • |
  • DAU Yanlış Kayıt Düzeltme Talepleri Hk.

DAU Yanlış Kayıt Düzeltme Talepleri Hk.

Sayın Üyemiz,         

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 13.08.2020 tarihli, Ek'te sunulan yazısında;

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilen iş/işlemlerde kullanılması gereken Denizcilik Atıkları Uygulamasında (DAU) oluşturulan atık transfer formlarının, onaylanmasının ardından düzeltme ihtiyacı olması durumunda ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurulması gerektiği belirtilmektedir.

Bahse konu başvuruda, bir örneği Ek’de sunulan “Hatalı Gemi Atık Transfer Kaydı Düzeltme Talep Formu”nun sorumlularca doldurularak imzalanması ve atık alım yükümlüsü tarafından değerlendirilmek üzere en kısa sürede ilgili İl Müdürlüğüne sunulması gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıca Ek’te sunulan formda, “yanlış düzenlenen ve 7 gün içerisinde değişiklik yapılması talebinde bulunulmayan, başvuru yapmayan ve/veya yanıltıcı bilgi verenler ile yapılan denetimlerde bu belgede yer alan bilgilerle uyumsuzluk tespit edilenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanacağı” hususu yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                          

İsmet SALİHOĞLU                     

Genel Sekreter                         

910_2171_2171_910.pdf