• Anasayfa
  • |
  • Deneyap Teknoloji Atölyesi

Deneyap Teknoloji Atölyesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 14.07.2021 tarih ve 3006 sayılı Ek’te sunulan yazıda;

Milli Teknoloji Hamlesi'nde rol alacak gençlerin gelişimlerini sağlamak üzere; gençlerin ihtiyaç duyacakları fiziki imkanları, donanımları, eğitimleri ve atmosferi ülke genelinde yaygın bir şekilde sağlayabilmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı arasında 7 Kasım 2018 tarihinde "81 ilde kurulacak 100 Deneyap Atölyesine ilişkin İşbirliği Protokolü" imzalandığı bildirilmektedir.

Söz konusu protokol kapsamında 3. fazda açılacak olan 27 ildeki 36 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde verilecek "Tasarım & Üretim", "Robotik & Kodlama" ve "Elektronik Programlama & Nesnelerin İnterneti" dersleri için eğitmenlik başvuru sürecinin başlatıldığı belirtilmekte olup, sürece ilişkin bilgi notu, şartname ve duyuru afişlerinin Ek’te paylaşıldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

761_2057_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_14072021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf