• Anasayfa
  • |
  • Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

"Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 16.03.2022 tarih ve 31780 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ değişikliğinde özetle;

 1-Bahse konu Tebliğin 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile "12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 29'uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen denize elverişlilik belgesinde kapasitesi on ikiden fazla olan deniz turizmi araçları", 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259'uncu maddesindeki sigorta gereklerine tabi tutulduğundan Tebliğ kapsamına alınmıştır.

2-Vadesi devam eden poliçelerin durumuna ilişkin Geçici Madde-1 ilave edilmiş olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği, 16.03.2022 tarihinde halen üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası bulunan deniz turizmi araçlarının, sigorta teminat tutarlarını 1/5/2022 tarihine kadar bu Tebliğ ile uyumlu hale getirilmesi hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Tebliğ Değişikliği Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat ve Turizm bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

218_1527_deniz_ara_lar_zorunlu_mali_sorumluluk_sigortas_tarife_ve_talimat_tebli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_tebli_.pdf