• Anasayfa
  • |
  • DENIZ ÇEVRESININ PETROL VE DIĞER ZARARLI MADDELERLE KIRLENMESINDE ACIL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMINI ESASLARINA DAIR KANUN KAPSAMINDA MAL VE HIZMET ALIMINA İLIŞKIN YÖNETMELIK HK

DENIZ ÇEVRESININ PETROL VE DIĞER ZARARLI MADDELERLE KIRLENMESINDE ACIL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMINI ESASLARINA DAIR KANUN KAPSAMINDA MAL VE HIZMET ALIMINA İLIŞKIN YÖNETMELIK HK

“Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik” 26.04.2006 Tarih ve 26150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu yönetmeliğin amacı; 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale planlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale planlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yapılacak alımlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)