• Anasayfa
  • |
  • DENIZ KAZALARININ İNCELENMESINE İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

DENIZ KAZALARININ İNCELENMESINE İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

“Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin Yönetmelik” 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yönetmeliğin amacı, deniz kazalarının incelenmesi suretiyle, deniz kazalarına neden olan faktörlerin tespiti ve tanımlanması, bu suretle ülkeler arasında karşılıklı işbirliği kurularak, personelin ve yolcuların denizde can emniyetinin arttırılması ve deniz çevresinin korunması ile denizde can, mal ve çevre emniyetine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ışık tutmak üzere kazaların oluşmasına neden olan gerçek sebepleri ortaya çıkararak, ileride olası benzer kazaların oluşmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak bilimsel ve teknik incelemeyi kapsayan adli soruşturma niteliğinde olmayan bilgilerin elde edilmesi, benzer kazaların gelecekte yeniden meydana gelmesi ihtimalinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yaparak karasularımızda emniyetli seyrin sağlanması ve böylelikle ülkemizin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde Deniz Kazalarını İnceleme Komisyonunun oluşturulması ve bu Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter - DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -Meslek Komite Başkanları -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)