Deniz Kirliliği Hk.

İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 15.10.2018 tarihli ve E.9980 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; İstanbul Liman Başkanlığı İdari Sınırları içerisinde yer alan Yenikapı Demir Sahası B Bölgesinde, Panama Bayraklı SWAN(IMO 9350068) isimli geminin, Türk Bayraklı DEMRE 7 isimli petrol tankeri/akaryakıt tankeri cinsi gemiden yakıt alımı sırasında, 8 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen deniz kirliliği olayından olumsuz şekilde etkilenenlerin olup olmadığına dair, "Zarar Tazmini" için, 23.10.2018 tarihine kadar yazılı bilgi/belge ile, İstanbul Liman Başkanlığı'na müracaat etmeleri gerektiği, bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                         Saygılarımızla,

                                                         Cengiz ÖZKAN

                                                         Genel Sekreter V.

591_3952_4055_001.pdf