Deniz Kirliliği Hk.

Sayın Üyemiz,             

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 25.09.2020 tarihli, Ek'te sunulan yazıda;

İstanbul Liman Başkanlığı’nın idari sınırları içerisinde yer alan Yenikapı Demir Sahası B Bölgesinde Marshall Island Bayraklı NAVIN HAWK (IMO No:9522738) isimli geminin, Türk Bayraklı NECATİ ALPAGÜL isimli petrol tankerinden 19.05.2019 tarihinde yakıt alımı sırasında meydana gelen deniz kirliliği olayından olumsuz şekilde etkilenenlerin 20.11.2020 tarihine kadar İstanbul Liman Başkanlığı’na müracaat etmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1078_2591_2591_1078.pdf