• Anasayfa
  • |
  • Deniz Komitesi Çalışma Grubu’nun Kısa Vadeli Sera Gazı Azaltma Önlemleri Müzakere Toplantısı Hk.

Deniz Komitesi Çalışma Grubu’nun Kısa Vadeli Sera Gazı Azaltma Önlemleri Müzakere Toplantısı Hk.

İlgi:  Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS)’nın 05.08.2019 tarihli ve MC(19)68 sayılı yazısı ve Ek’i.

 

            Sayın Üyemiz,

            Deniz Komitesi Çalışma Grubu’nun Kısa Vadeli Sera Gazı Azaltma Önlemleri Müzakere Toplantısı hakkında ICS tarafından gönderilen ilgi yazıda;

            Deniz Komisyonu çalışma grubunun kısa vadeli sera gazı azaltma önlemlerini ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO)’nün bir sonraki sera gazı (Green House Gases-GHG)  görüşmelerinde (ISWG-GHG 6) ICS tarafından kabul edilecek durumları değerlendirmek üzere 19 Eylül 2019 tarihindeki toplantıya katılmaları üyelere tavsiye edilmekte;

            Sera gazı azaltma hedeflerinin Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı (Ship Energy Efficiency Management Plan-SEEMP) içinde, performans gözlemi uygulayan gemiler için karbon yoğunluğu göstergeleri (Carbon Intensity Indicators-CII) şeklinde ya da önceden sertifikalandırılmış maksimum Enerji Verimliliği Gemi Mevcut Endeksi (Energy Efficiency Existing Ship Index-EEXI) değerleri biçiminde yer alması gerekliliği belirtilmektedir.

            Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,

 

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek :

1- İlgi yazı Türkçe çevirisi (2 syf.)

2- İlgi yazı ve Ek’i (3 syf.)

 

531_2912_2912_531.pdf