• Anasayfa
  • |
  • Deniz Taksi Taşımacılığında Palamar Ücretinin Eklenmesi

Deniz Taksi Taşımacılığında Palamar Ücretinin Eklenmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 31.08.2022 tarih ve 1290949 sayılı, Ek'te sunulan yazıda özetle;

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin "Deniz Taksi Taşımacılığında Palamar Ücretinin Eklenmesi Teklifine" ilişkin 22.06.2022 tarih ve 2022/7-17 sayılı kararı ile Deniz Taksi Yönergesi'nin Genel Uygulama Esasları Başlıklı 2. Bölümün 7. Maddesinin Deniz Taksi Taşımacılığı Araç Esaslarını belirten  6. Fıkrasının (b) bendinin; 

"Deniz Taksilerin; kendi işlettikleri iskelelerin haricinde yolcu indirme bindirme amaçlı kullandığı iskele işletmelerinden UKOME tarafından belirlenecek ücreti içerir yanaşma izin sözleşmesi beyan edilmesi gerektiği, Deniz Taksi yolculuğu esnasında; özel sektör tarafından işletilen ve yanaşma izin sözleşmesi yapılmış deniz taksi yanaşma yerlerinde yolcu indirme bindirme hizmeti karşılığı ek ücret talep edilmesi halinde yolcudan yolculuk ücretinin yanı sıra palamar ücreti de alınacağı, söz konusu ilave ücretin yolculuk başlamadan önce yolcuya tebliği ve yolculuk sonunda ödemenin yapılması işlemlerinin, deniz taksi taşımacılık hizmeti için tanımlanmış mobil uygulama üzerinden yapılır"

şeklinde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

626_2744_deniz_taksi_ta_mac_l_nda_palamar_cretinin_eklenmesi.pdf