• Anasayfa
  • |
  • Deniz Trafiğinin Kapatılması

Deniz Trafiğinin Kapatılması

Kocaeli Liman Başkanlığından alınan 30.12.2020 tarih ve 1805 sayılı yazıda Bordo Denizcilik San. Tic. A.Ş.' nin 29.12.2020 tarih ve bila sayılı dilekçesinden bahisle Kocaeli Liman Başkanlığı'nın idari liman sahasında, İZGAZ A.Ş. alt yüklenicisi olan Borda Denizcilik San. Tic. A.Ş. tarafından yürütülmekte olan 12" doğalgaz çelik boru hattı projesi kapsamında, 02.01.2021 tarihinde 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Körfez ilçesi ile Gölcük ilçeleri arasında bulunan deniz alanında boru hattının yerleştirilmesinin planladığı belirtilerek gerekli izinlerin verilmesinin talep edildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu çalışma süresince gerekli önlemlerin Borda Denizcilik San. Tic. A.Ş. tarafından alınması şartı ile seyir, can, mal ve çevre güvenliği çerçevesinde 02.01.2021 tarihinde 11.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen koordinatların doğusunda kalan sahanın gemi trafiğine kapatılmasının uygun olacağı değerlendirildiği ve bölgede seyir yapan gemi kaptanlarının uyarılması ve ilgililere gerekli duyuruların yapılması hususu istenmektedir.

 

1461_4696_deniz_trafi_inin_kapat_lmas_eimza.pdf