• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Tesisleri ve Araçlarının Belge, Plaket ve Seyir İzin Belgesi Ücretleri

Deniz Turizmi Tesisleri ve Araçlarının Belge, Plaket ve Seyir İzin Belgesi Ücretleri

"2024 Yılı Turistik Tesislerin, Deniz Turizmi Tesis ve Araçlarının Belge, Plaket, Başvuru Ücretleri ile Müessese Harçları ve Seyir İzin Belgesi Ücretleri" Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün resmî web sayfasında (https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/120230,2024-plaket-ve-belge-ucreti-1pdf.pdf?0) yayınlanmıştır.

Bahse konu Duyuruda yer alan "Deniz Turizmi Tesisleri ve Araçlarının Belge, Plaket ve Seyir İzin Belgesi Ücretleri" aşağıdaki tabloda yayınlanmaktadır.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan duyurunun tamamı, Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

123_460_deniz_turizmi_tesisleri_ve_ara_lar_n_n_belge_plaket_ve_seyir_izin_belgesi_cretleri.pdf