• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Deniz Turizmi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

"Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5212)" 24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Yönetmelik değişiklikleri kapsamında özetle, Deniz Turizmi Tesislerinin belgelendirme şartları yeniden düzenlenmiş, yönetmelik kapsamında belgelendirilen deniz turizmi işletmeleri ve araçları tarafından verilen işletme teminatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu "Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

156_1313_deniz_turizmi_y_netmeli_i_nde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf