• Anasayfa
  • |
  • DENIZCI EĞITIMCI YETERLIKLERI HK.

DENIZCI EĞITIMCI YETERLIKLERI HK.

Denizcilik Müsteşarlığı’na muhatap İlgi (a) yazı ile, Odamız Marmaris Şubesi’nin 75. Yıl Anadolu Meslek ve Kız Lisesi ile yaptığı Protokole istinaden yeni yapılacak olan Yat Kaptanlığı, Sınırlı Vardiya Zabitliği ve Zabitan Sınıfı STCW eğitimlerinde görev alacak eğitmenlerin eğitim belgelerinin çıkartılmasında sorun yaşadıkları, bu hizmetlerin ilgili mevzuat kapsamında bir kez daha değerlendirilmesi istenmiş olup, konuya ilişkin, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan İlgi (b) cevabi yazıda; “Eğitim ve Sınav Yönergesinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge” nin 13.01.2009 tarih ve 1254 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe girdiği, Yönergenin denizci eğitimci yeterliklerine ilişkin 45 inci maddesinin (2) ve (3) nolu alt bendinin değiştirilerek Yönergenin 46 ncı maddesinde belirtilen tablodaki güverte bölümü derslerini vermek için en az uzakyol birinci zabiti, makine bölümü derslerini vermek için en az uzakyol ikinci mühendisi/makinisti yeterliğine sahip olmak şartının getirildiği, Bu itibarla, eğitimcilere ait dosyalarla Liman Başkanlığı’na müracaat edilmesi halinde, konunun ilgili mevzuat değişikliği çerçevesinde yeniden değerlendirileceği hususları, bildirilmektedir. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu -İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - İMEAK DTO Şubeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - TÜDEV DENİZ EĞİTİM MERKEZİ - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği