• Anasayfa
  • |
  • DENIZCILIK MÜSTEŞARLIĞI DENIZCILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GIRIŞ SINAVI İLE DENIZCILIK UZMANLIĞI YETERLIK SINAVI VE DENIZCILIK UZMANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLIŞKIN YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

DENIZCILIK MÜSTEŞARLIĞI DENIZCILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GIRIŞ SINAVI İLE DENIZCILIK UZMANLIĞI YETERLIK SINAVI VE DENIZCILIK UZMANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLIŞKIN YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 25.10.2005 tarih ve 25977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri