• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Sektöründe Dekarbonizasyon Süreci Hk.

Denizcilik Sektöründe Dekarbonizasyon Süreci Hk.

Sayın Üyemiz,             

Denizcilik sektörünün üst kuruluşu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), ticari büyümeye bakılmaksızın, denizcilik sektörünün toplam sera gazı emisyonlarında 2050 yılına kadar en az %50 oranında bir azaltım hedefi belirlemekte, bir sonraki aşamada ise emisyonlarda karbondan tam arınmayı hedeflemektedir.

IMO tarafından, dünya çapındaki geniş kapsamlı düzenlemeler ile denizcilik sektörünün çevresel performansı geliştirilmekte, gemilerin enerji verimliliği, operasyonel yakıt verimliliği ve hız optimizasyonu odaklı düzenlemeler üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Söz konusu hedefler ve düzenlemeler doğrultusunda, denizcilik sektöründe karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik ilave tedbirlerin uygulanması ve ayrıca yeşil teknoloji çalışmalarının hız kazanması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, “Lloyd’s List” web sayfasında 01 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan yazıda yer alan çizelgede (https://bit.ly/3e6wnJD), denizcilik sektörünün dekarbonizasyon sürecine ait önemli tarihlere yer verilmiş olup, bahse konu çizelgenin Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.  

Bilgilerinize arz/rica ederim.  

406_1212_1212_406.pdf