• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Sektörünün Dekarbonizasyonu ve Yeşil Denizciliğin Desteklenmesine Yönelik Proje Anketi Hk. Sirküler

Denizcilik Sektörünün Dekarbonizasyonu ve Yeşil Denizciliğin Desteklenmesine Yönelik Proje Anketi Hk. Sirküler

Sayın Üyemiz,        

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 20.12.2021 tarihli, Ek’te sunulan yazıda; Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) çerçevesinde Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından AB Komisyonu’na “Denizcilik Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması ve Yeşil Denizciliğin Desteklenmesi (Maritime Decarbonization and Green Shipping)” projesinin sunulduğu ve bahse konu proje kapsamında, gemilerde ve limanlarda çevre dostu, sürdürülebilir ve güvenli taşımacılık için kullanılacak yenilikçi teknolojilere finansal destek mekanizması oluşturulmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, söz konusu finansal destek mekanizması içerisinde yer alacak ilgili finansal kuruluş olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından verilecek uzun vadeli ve uygun maliyetli kredinin, 20 Milyon Euro tutarındaki kısmının Avrupa Birliği yatırım ve teknik yardım hibesi olarak, 50 Milyon Euro tutarındaki kısmının da EBRD ve ortak finansörlerden sağlanarak toplamda 70 Milyon Euro tutarında bütçe oluşturulmasının hedeflendiği,

Oluşturulacak mekanizma ile finansal destek sağlanabilecek; düşük emisyonlu, alternatif yakıtlar ile çalışacak yeni gemilerin inşası veya konvansiyonel yakıtlarla çalışan mevcut gemilerin dönüşümü, liman tesislerinde, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik üretimi gibi altyapıların kurulması ile sürdürülebilir enerji kullanımına yönelik çalışmaların desteklenmesi, LNG, Bio-LNG, Metanol, Yeşil Hidrojen ve Amonyak ile ilgili yakıt istasyonlarının kurulması gibi projelerin örnek olarak gösterilebileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu projenin finansal anlaşma sürecinin devam etmekte olduğu, denizcilik sektörünün ihtiyaçlarının analiz edilmesi amacıyla Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde bir anket çalışması hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, kapsamlı bir ihtiyaç analizi oluşturulması amacıyla hazırlanan ve https://www.smartsurvey.co.uk/s/4GNVJ7/ web adresi üzerinden erişilebilecek olan anketin tüm denizcilik sektöründeki paydaşlar tarafından 27.12.2021 tarihine kadar doldurulması talep edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1290_3340_3340_1290.pdf