• Anasayfa
  • |
  • Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi Hk.

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi Hk.

İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’nın 26.07.2019 tarihli ve E.1226 sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi’nin 7’inci maddesinde belirtilen, taşıdıkları yüklere fümigasyon yapılmış dökme yük gemilerinin ilgililerince fümigasyon ve gazdan arındırma işlemleri ile ilgili Liman Başkanlıklarına ve kıyı tesislerine bildirim yapılmadığı hususu ilgi yazı ile belirtilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu bildirimlerin yapılmadığının tespiti halinde 03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’in 16’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli idari para cezası uygulanacağı ilgi yazı Ek’inde bildirilmiştir.

     Bilgilerinizi arz/rica ederiz.                                                                                                                                                                       

 

Saygılarımızla,

 

 İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

                                                                                                                                                               

Ek:

İlgi yazı (3 syf.)

511_2810_4982_001.pdf