• Anasayfa
  • |
  • Deprem Felaketi-Belge Onay Süreçleri Hk.

Deprem Felaketi-Belge Onay Süreçleri Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 10.03.2023 tarih ve 2582 sayılı yazıda ;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 05.04.2022 tarih ve 3534 sayılı yazısında, ticari ve sınai mahiyette Türkçe veya İngilizce düzenlenmiş fatura, proforma fatura, çeki listesi, sipariş formu, sözleşme, anlaşma taslağı vb. belgelerin Odalarımızca onay işlemine tabi tutulmasına ilişkin izlenecek prosedürün detayları iletildiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, 09.02.2023 tarihli ve 1354 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile onaylanan deprem felaketinden dolayı 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) olağanüstü hal ilan edilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, söz konusu illerde yer alan Odalarımızdan bazıları tarafından mezkur konuda hizmet verilemediği malumlarıdır.

Bu kapsamda, deprem bölgesinde olan ve hizmet verme olanağı bulunmayan Odaya üye firmaların ihracat işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen, ilgili firmanın söz konusu Odaya üye olduğuna dair bilginin tespit edilip, mezkur belgeler üzerine tatbik edilmek suretiyle gerçekleştirilen onay işleminin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 05.04.2022 tarih ve 3534 sayılı yazısındaki esaslar dikkate alınarak herhangi bir Oda tarafından yapılıp yapılamayacağı hususunda, Ticaret Bakanlığının görüşüne Birliğimizce başvurulmuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2023 tarih ve 83431630 sayılı yazısı ve Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2023 tarih ve 83358401 sayılı cevabi yazılarda, mezkur şekilde onay işleminin yukarıda belirtildiği şekliyle deprem bölgesi dışındaki Odalarca da yapılabileceği konusunda müspet bir görüş iletilmiştir.

Bu itibarla, deprem bölgesinde olan ve hizmet verme olanağı bulunmayan Odaya üye firmaların söz konusu Odaya üye olduğuna dair bilginin, 13.03.2023 tarihinden itibaren kullanıma sunulacak olan Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi'ndeki (MEDOS) ekran aracılığıyla sorgulanarak teyit edilmesi ve bahse konu kontrolün müspet olması durumunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 05.04.2022 tarih ve 3534 sayılı yazısında detayları verildiği şekli ile belgelerin onay işleminin tamamlanması hususu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

205_779_deprem_felaketi_belge_onay_s_re_leri_hk.pdf