• Anasayfa
  • |
  • Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İçsularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İçsularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Sayın Üyemiz;

Depremden zarar gören illerde deniz ve içsularda avcılık yapan balıkçıların desteklenmesine ilişkin Karar 25.05.2023 tarih ve 32201 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış olup,

Bu kapsamda su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Adana, Adıyaman, Elâzığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)'nde kayıtlı ve geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizde ve iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemi sahiplerine yapılacak destekleme ödemelerine dair usul ve esaslar yayımlanmıştır. Destekleme için balıkçı gemisinin 6.02.2023 tarihindeki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğunun esas alınıp, desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahip/sahipleri veya balıkçı gemisi yetkilisi, Genel Müdürlükçe ilan edilen tarihlerde il/ilçe müdürlüklerine Resmî Gazete Eki’nde yer alan dilekçe ile şahsen müracaat edebileceği ve destekleme ödemesinin 6.02.2023-31.12.2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e Odamızın web sayfasından ( www.denizticaretodasi.org.tr ) “Genel/Teknik ve Mevzuat” duyuruları bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

397_1433_depremden_zarar_g_ren_illerde_deniz_ve_i_sularda_avc_l_k_yapan_bal_k_lar_n_desteklenmesi_hakk_nda_tebli_hk.pdf