• Anasayfa
  • |
  • DERIN DENIZ DEŞARJI PROJE ONAY GENELGESI HK.

DERIN DENIZ DEŞARJI PROJE ONAY GENELGESI HK.

İlgi yazı Ek’inde gönderilen, “Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi”nin 27.07.2006 tarihinde ve 2006/21 No ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlandığı ifade edilmektedir. Genelge; 08.05.2003 tarihli ve 25102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 53 üncü maddesi gereğince, “derin deniz deşarjı ve derin deniz deşarjı ile sonuçlanan atık su arıtma tesisleri projeleri” nin onaylanmasına ilişkin usul ve esasları belirtmekte olup Ek’te sunulmuştur. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek-A:İlgi Yazı Ekleri DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - GİSBİR - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri

259_3934_Ek.pdf