• Anasayfa
  • |
  • DIŞ HATLARA SEFER YAPAN GEMILERE GIRIŞ KARTLARI HK.

DIŞ HATLARA SEFER YAPAN GEMILERE GIRIŞ KARTLARI HK.

İlgi yazı ile ; 18.11.1961 tarih ve 10961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Hatlara sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenen “Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere İlişkin Giriş Kartları” için söz konusu Yönetmeliğin 2.maddesinde “yeni belgeler alıncaya kadar eskisi muteber olup, ancak yeni belgelerin o yılın Mart ayı sonuna kadar alınmış olması lazımdır.”hükmü yer almakta olup, söz konusu sürenin aşılmasından dolayı oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi bakımından Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere İlişkin Giriş Kartı talepleri ve vize işlemleri için yapılacak başvuruların söz konusu Yönetmelikte belirtilen süre içinde tam ve eksiksiz olarak yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Gereği : Bilgi : - Tüm üyeler (Web) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop. - Sn.Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Meclisi Bşk - İMEAK DTO Şubeler/Temsilcilikler - Meclis Başkanlık Divanı - GİSBİR - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - GESAD - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - MK Başkanları - İlgili acenteler